وبلاگicon
وبلاگکد ماوس

moisrex.r98.ir ☼☼☼ گروه اینترنتی منتظران آقا☼☼☼
وبلاگicon
 

بر چهره دلربای حضرت مهدی صلوات
 

 ☼☼☼ گروه اینترنتی منتظران آقا☼☼☼

 


 


بـاورت مـیـشـه انسان 

 داری راز خوشبختی رو میخونی

 چیزی که هـمه آرزوش رو دارنـد

.

.

بدون شک  اولین پاسخ خدا ، بـه معمای راز خوشبختی بشر،

در افسانه ای قدیمی که حامل پیام مهم خداست ، پنهان شده است.

هنـوز در دنیای مدرن، وقتی فرزندان آدم بـه میوه ممنوعه اطرافشان نزدیک می شونـد،

مجازاتی از همون جنس مجازات پدر،  اون ها رو از کرده خود پشیمان می کنه.

ـــ از مقام خود فرود میـان.           ـــ شرایط زندگیشون سخت تـر میشه.

ـــ لباس عزت از تنشون در میاد، بـه عـبـارتی  ( ملزومات یک زندگی آبرومندانه از اونا گرفته میشه )

اگه بـه ندای قلبت گـوش بـدی، خودت مـیـدونی از بـیـن همه میوه های اطـرافـت  کدام یک میوه ممنوعه  اسـت. شایـد حق مسلم یک انسان، شکستن یک دل، چشم  داشتن بـه داشـتـه هـای کسی، از هم پـاشیـدن یک خانواده، بـر ملا کردن یک راز، رابطه نامشروع با یک متاهل؛ یـا افکار و کردار ی کـه ….  خودت  کاملا مـیـدونـی.

در  همه اون ها  یک چیز مشترکه  ” لذت “  مثل خوردن یک میوه خوش طعم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاسخ دوم:  ”معمای راز خوشبختی انسان”

همونطور که صدای ما به کوه می خوره ( پژواک) و بـه سمت خودمون  برمی گرده، ایـن جهان طوری آفریده شده کـه اثرات کردار ما  در آینده بـه سمت خودمون  بر می گرده.  -  در کنجکاوی هایم دیدم؛ آدم های بدبخت کسانی بـودنـد کـه تـو زندگی شـون حداقل یک دل رو شکسته بودند، و اغـلـب بـیـشـتـر از یک دل.

(( بر می گرده ))  پاسخ دوم  معمای راز خوشبختی انسان بود.

غم را خدا نیافرید، انسان آفرید - خوش بختی تـنـهـا پیشنهاد خدا به انسان بود،  اما انسان ها  زشتیهـا را خلق کردند  و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات میکنند.

( دختر خانمهایی که پیغام میگذارند توجه کنند : شما حق انتخاب دارید و میتوانید به پیشنهاد خواستگارتان پاسخ منفی بدهید و این دل شکستن یا خوردن حق کسی محسوب نمیشه.  مفهوم واقعی  دل شکستن یا دست درازی به حق و منافع  کسی رو خودت کاملا میدونی )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتایج بررسی هزاران سرگذشت در اینترنت و جامعه

وقتی تعریف خوشبختی اینهاست:

لذت ــ  آرامش خاطر  ــ سلامتی  ــ پول  ــ  آبرو  ــ  اطرافیان خوب  ــ  همسر خوب  ــ  فرزند خوب  و  خیلی  چیزای  دیگه،  وقتی طغیان و ظلم می کنی، روزگار همه یـا قـسمـتـی از این نقاط ضعفت رو از تـو  می گیره، بلکه فروکش کنی سرت به سنگ بخوره  و مجبور بشی به  کردارت فکر کنی.

.  ” بـلـکـه اصلاح بـشـی ”  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بت های قلبت رو بشکن تا زندگیت متحول بشه

بت هر کسی است که به جای خدا، اون رو در مدیریت دنیا موثر بدونی  و لحظه ای بـه اشتباه فکر مـیـکـنـی کاری از دستش بـر مـیـاد   و جای خدا قرارش مـیـدی.

داستان کوتاه دختر فقیری که سوار بـنـز آخرین مدل مردی پولدار شد ؛ حتما بخون.

خوندن این مطلب زندگیتون رو متحول می کنه – البته اگر دنبال تحول باشید.

بخاطر اهمیت بسیارش اونو در یک صفحه جداگانه گذاشتم. 

بت های قلبت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  پاسخ نهایی به معمای دیرینه “جبر و اختیار”

درستـه، مدیـریـت فرمول های پیچیده و تصمیمات عالم بـدست خداست – شایـد ایـن جبر باشه  اما، بـر سر دو راهی های مهم زندگیت، یا همون آزمایـشات سرنوشت ساز اختیار کامل به تو داده می شه،  تا ارزش واقعی تـو رو   خودت مشخص کنـی، اگر در آزمایشاتی که ارزش درون تو  رو  تعیین می کنند، نـشون دادی که بی ارزشی.

دیـگه نـبـایـد توقع زیادی از تقدیر داشته باشی ــ این قانون خداست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواننده های جنسی

خوانـنـده های  زن،  از احساسات و عـواطـفی کـه شدیـدا نیاز دارند می خـونـنـد  و بـالـعـکـس خـوانـنـده هـای مرد، از اندام هوس انگیز و   . . . . .   اعضای بدن  زن ها مـی خـونـنـد.

هر کسی محتویات افکارش رو نـا خـود آگـاه  آشکار مـی کـنـه  و از دل بـه زبـون مـیـاره.

وقتی خیلی از هنـرمـنـدامون  افکار شهوانی و جنسی دارنـد،

پـس کی الگوی  جـوونـهـا مون بـاشـه؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« بر تقاضای جنازه ات غلبه کن »

( برای نمونه رابطه نامشروع با متاهل، کـه مـتـاسـفـانـه در اینترنت و جامعه بسیار شیوع یـافـتـه )

دنیای تـو جبر نیست  اختیاره، ولی اگر ظلم کردی، مجازاتت جبر  و به اجباره، یـادت نره کـه خلیفه خدا بـر زمینی و  اولین زمین برای روح تـو، همین کالبدی است که در اون قرار داده شدی.

و بـایـد بـر این  جسم یـا زمین اول غالب بشی  و بـر ایـن زمین،  حکم رانی کنـی و تسلیمش نشـی.

« پادشاه سرزمین وجودت باش »

« فرمانروای جسدت باش »

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعا کن  –  دستور نـده

نگـو خدایا ایـن کار رو بکـن، اون کار رو نکـن.

بهتره که تصمیمات عالم رو پاک تـریـن وجود عالم بـگـیـره  نـه تــو  ــ  تـو فقط باید نیازت رو بـگی،  مـثـلا  اگـر کسی رو  برای  ازدواج میـخوای نـگـو خدایا مـا رو بــه هـم بـرسـون؛ بهتره بگـی خدایا من بـه  لطف تـو  محتاجم  اما در نهایت هـر چی تو صلاح مـیـدونـی  اون بهتره، چون تو از بـالا می بـیـنی  و از باطن همه چیـز  بـا خبــری.

« در دعا هـات  از جملات دستوری  و امـری  استفاده نـکـن »

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرقی نمی کنه هیتلر، زلزله یا سیل

هیتلر شمشیر خدا، برای مجازات ستمکاران.

ظهور هیتلر ( و امثال او ) بـرای عذاب مردم جهان تصادفی و اتفاقی نبود، هیتلر تجلی ستـم و طغیـان مردم خود بــود، هیتلر همان مامور جهنم  که گـنـه کاران رو عذاب می کنه،  متجلی شـد  و بـه مـنـصـه ظهـور رسید؛ هیتلر  پاسخ روزگار بـه زشـتـکـاری مـردمـش بــود   خالق هیتلر کسانی بودند  کـه هیتلر آنان را عذاب کرد حاکم ظالم هر قوم، تـجلـی زشـتـکـاری مردمی است که بـر آنها حکومت می کنـد، همـانـطور که زلزله و سیل تـجـلـی کردار مردم آن شهر  هستند  و خدا ظالم نیست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجله های موفقیت

مـیـگن دنیای تـو هـمـونـیـه که فکر مـیکـنـی  و تـو با فکرت میـتـونی دنیات رو عوض کنی،  یک تبصره به حرفـاشـون اضافه کن، بگو شاید؛ بـشـرطـی کـه  حقی یا  دل شکـسـتـه ای  پشت سـرت نـبـاشـه چون اگـه  تــو بـخـوای بـا فکرت  دنیات رو عوض کـنی  و بالا بـری و خدا بـخـواد  بخاطر ظلم ها و دل هـایی کـه شکـستی پایین بـیـای،  مـطمـئـنـا خدا پیروز میـشه.

بـرای خوشبخت شدن، ابتدا خدا رو بـه ایـن نتیجه بـرسون، که لیاقت خوشبختی رو داری.

یـه فکری هم بـرای ظلم ها و  دل هایی کـه شکستـی بــکـن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مولانا میگه

آب کم جو تشنگی آور بدست – تا بجوشد آب  از بـالا و پـست.

بـه جای ایـنکه در بـه در  دنبال خوشبختی بـاشـی، ارزش درونـت رو  اونـقـدر  بالا بـبــر  که خوشبختی خودش بـه سمت تو دوان دوان بـیـاد، منظور از خوشبختی فقط پول نیست، بن لادن هم پولدار، اما بدبخت بود درجات خوشبختیلذت، آرامش خاطر، سلامتی، آبرو، پول، همسر  و  فرزند خوب و . . . . ضمنا این گفته خدا : خداوند از آسمان آبی نازل کرد  که در هر رودی بقدر وسعتش جاری شد. – براحتی از معنی  و پیامـش  نـگـذر   البته شاید  آب در اینجا  بیشتر معنی  حکمت بده.

” شایـد هم مـنـظورش ایـنـه که  هرکی خوش قلب تـره،  خوشبخت تـره ”

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کی بیشتر می دونه ؟

وقتی می بینی یک کودک به شدید ترین وجه در زلزله یا سیل عذاب می کشه، شاید اولین چیزی که بـه ذهنت برسه ایـنـه کـه خدا ظالمه  ایـنـو از ضعف دیدگاه آدم ها بـدون  چون انسان دو بـعـدیـه،  یعنی از روح و جسم تشکیل شده. تـو بـا دید محدودت داری یک جسم چهار ساله رو می بینی اما خدا جسم و روحش رو  بـا هم  می بـیـنـه،  شاید روحی که در اون جسم چهار ساله هست، خیلی مسن تـر از اون جسمی بـاشه که تـو بـه ظاهر می بـیـنـی شاید هم این اشتباه بـاشه. ـــ ولی هزار تا شاید و امکان دیـگه ممکنـه وجود داشته باشه. بنابراین بـه ندای قلبت گوش بده و بگو : خدا ستمگر نیست و صبر می کنم تـا پس از مرگ که حقایق آشکار شد جواب و حقیقت آن را دریـابـم.

” و البته سریعا به کمک اون بچه بشتاب ، که حالا برای تو آزمایش بزرگ زندگیـتـه “

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

” هرگز نگو :  ما  که  تـو  هر  دو دنیا بدبختیم “

« چون اگه از همـیـن ثانیه بـخوای، مـیـتـونی هر دو دنیا رو بدست بیاری »

بـاز آ بـاز آ هـر آنـچـه هـسـتـی بــاز آ       -     گر کافـر و گبـر و بـت پـرستـی بـاز آ

این درگه مـا درگه نـومـیـدی نـیـست       -       صـد بـار اگر تـوبـه شکستـی بـاز آ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدبختی هات اتفاقی نیست.

برای مثال  دانشمندان ناسا  نـه اسفند دود مـیـکـنـن،  نـه بـه نحسی سیزده اعتقاد دارند،  و نـه عطسه  رو نشانه مـیـدونـنـد.  امـا بعضی عقب افتاده های جهان سوم فعلا تصمیم ندارند از خرافات دست بردارند  و این عقب ماندگی اسفبار خبر خوشی برای کشورهای پـیـشرفـتـه است.

اگـه بـه قـدرت خـدا اعـتـقـاد داری،

توی دنیا فقط یک عذاب دهنده هست که روزگارت رو سیاه می کنـه،

و از دسـتـش همیشه در رنج وسختی هستـی ، اون هم بازگشت اعمال خودتـه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خودت رو محکوم کن اما مجازات نکن.

اشتباهت رو توجیه نکن، با توجیه یک گناه بزرگ مسئولیت از تو ساقط نمیشه و تا ابد مسئول کردار بد خود هستی، سعی کن گاهی بر علیه خودت رای بدی، یعنی بر علیه هوس ها و منافع نا مشروع و غیر انسانی ات.

الـبـتـه سختـه ، ولی این از صفات آدم های بـزرگه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

” چقدر بی انصافی ”

یک اسکناس دویـسـت تـومـنـی  مـیـدی بـه فقیر  و انتظار داری  یک ملیارد تومـان  بلا  از سرت دفع بشه،  ایـن کـه هنر نیست، بـر فرض کـه داری  پول بیمه خودت رو  مـیـدی،  بیمه کردن خودت کـه  جزو  کارهای خیر نیست،  اگـه راست مـیـگـی  بدون داشتن انتظار بـه برادرت کمک کـن  و آرزو  کن که مـشـکـلاتـش حل بـشه.

یـا اینکه  با خدا آشتی مـیـکنی  بـه  ایـن شرط  که پولدارت کـنـه و  اگه پولدار نـشدی باز قهر می کنی، خدا رو  بخاطر  پاک بودنش  پرستش کن، حتی اگر گناه کردی  و  مجازاتـت کرد  تـا رشد کـنـی،  نباید پرستش خدا رو قطع کـنـی.

« خدا رو به خاطر پاکی و  زیبایی هـاش  بـپـرسـت،  نه بـرای مـنـافـعــت »

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

” بخشش خدا تقدیرت رو عوض میکنه ”

بـا  ایـن  روش  واقعی و  کار آمد،  تصمیم خدا  رو  تغییر بـده.

با درخواست بخشش و  پاک شدن عملکرد سیاهت، از محاسبات خدا،

و با معذرت خواهی از کسانی که به اونها ظلم کرده ای،

فرمول های خدا،  و  البته  سرنوشتت رو  تغییر  بده.

انرژی های منفی زندگیت رو با عذر خواهی کاهش بـده.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“چوپان گله باش، نه گوسفند بی مسئولیت”

در برابر مخلوقات زنده  خدا  ( انسان –  حیوان –  گیاه ) احساس مسئولیت کن.

و اگـه مـیـتـونـی  پشت و پناهشون باش و بدون کـه همه اونها  شدیدا تشنه محبت تو هستند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استفاده از مطالب این سایت  حتی بدون ذکر منبع  آزاد است.

” اگه احساس مسئولیت میکنی  لینک   و   ۱+ کن ”

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نــظــرا ت در انتهای این صفحه

دانلود مطالب مفید در یک فایل پی دی اف

” لـیـنک کـمکـی دانـلـود پی دی اف ، در صورت عـمـل نکـردن لـیـنک فـوق “

 عکس:خوشبختی ساختنی است

منبع:http://persianv.comشکلک های محدثه

لطفا" با نظرات سازنده خود ما را یاری نمایید
نوشته شده در تاریخ پنج‌شنبه 17 مرداد 1392 توسط جمشید سعید زاده

ابزار هدایت به بالای صفحه

 ☼☼☼ گروه اینترنتی منتظران آقا☼☼☼