خراب کردن مسجد توسط پرندگان خشمگینبه نام علی در لوگوی این بازی توجه کنید!!!!؟


بازی کالاف دیوتی حدیثی از امام صادق(ع) که در قاب عکس کار شده است


به محل نصب تابلو دقت کنید!!!!!!؟استفاده از درب کعبه در چند نقطه ی این بازیاستفاده از کلمه الله در کف زمین این بازی 
به سم کارکتر ها توجه کنیدنام فاطمه زهرا که با زیرکی در این بازی کار شدهاین بار در بازی اویل قرآنی که در اتاق یکی از روسای گروه تروریستس وجود داردبه کلمه ی الله زیر پای شخصیت ها توجه کنید
شباهت کفپوش با کفپوش مسجدالنبیشباهت طراحی بنا با مسجدالنبیموجوداتی که پس از حل معما الله اکبر می گویندوباز هم کلمه ی الله در این بازی به وفور یافت میشوداستفاده از درب مسجدالنبی در بازی!!!!؟

امتیاز :نتیجه : 5 امتیاز توسط 4 نفر مجموع امتیاز : 20
منبع:بیداری اندیشه